logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากนางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร และได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้้นปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
10 เมษายน 2561 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง