logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเทศบาลตำบลมุก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกรองรับสังคมผู้สูงวัยของ อปท. ในที่ราชพัสดุ

ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร และนายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกรองรับสังคมผู้สูงวัยของ อปท. ในที่ราชพัสดุ ระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารกับเทศบาลตำบลมุก โดยนำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.9 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 0-2-14.8 ไร่ มาสนับสนุนในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ

อัลบั้มภาพ

21 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง