logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหารต้อนรับ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหารต้อนรับ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษืพื้นที่มุกดาหาร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายวีรัส ประเศรษโฐ ที่ได้ย้ายเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
10 ตุลาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง