logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

นางสาวกัญญา  ไชยพิมูล  ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร  และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร          เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567 โดยมีนายสันธาน  สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในที่ประชุม

อัลบั้มภาพ

31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำรวจพื้นที่บนที่ราชพัสดุแปลงรองรับก...
  20 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิ...
  19 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้า...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง