logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

นางสาวกัญญา  ไชยพิมูล  ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร  และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร          เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567 โดยมีนายสันธาน  สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในที่ประชุม

อัลบั้มภาพ

31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบ...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง