logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

"โครงการธนารักษ์รวมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" และ "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ"

"โครงการธนารักษ์รวมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" และ "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ"          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ออกพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ยุคใหม่" โดยเป็นการออกบริการเก็บค่าเช่านอกสถานที่ พร้อมแนะนำการใช้ที่ราชฯ ชี้แจงและตอบปัญหาแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ทีมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ในที่นี้ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "ธนารักษ์รวมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" เป็นการทำอาหารเพื่อเลี้ยงผู้เช่าที่ราชพัสดุ และประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2560 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง