logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำสวนสาธารณประโยชน์ เพื่อขยายพันธุ์ปลาและอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ (สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติหนองแฝด) ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
และในเวลา 10.30 น. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

23 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นท...
  8 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง