logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเสริมสร้างความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมเสริมสร้างความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้ทำความสะอาดริมฟุตบาทและทาสีฟุตบาท บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
25 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง