logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเสริมสร้างความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมเสริมสร้างความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสะอาด ความสวยงามและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้ทำความสะอาดริมฟุตบาทและทาสีฟุตบาท บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
25 กรกฎาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง