logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

23 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท...
  7 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ...
  6 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิต...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง