logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
     กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อจำหน่าย จำนวน 2 ชนิด ดังนี้
1.เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ-ชนิดบุรุษ ราคาจำหน่าย 1,600 บาท
2.เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ- ชนิดสตรี ราคาจำหน่าย 1,600 บาท
     โดยจะดำเนินการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบฯ ดังกล่าวให้กับประชาชนและหน่วยงาน ต่างๆ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
ณ. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 โทร 042-611490
10 สิงหาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง