logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ณ ไร่ภาสทอง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
14 กุมภาพันธ์ 2561 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง