logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ณ ไร่ภาสทอง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
14 กุมภาพันธ์ 2561 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง