logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขการใช้ประโยชน์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี

ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขการใช้ประโยชน์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี          เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลคำชะอี และตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในตลาดสดเทศบาลตำบลคำชี ได้ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขการใช้ประโยชน์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.410 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำชะอี
16 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคล...
  19 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาร...
  18 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง