logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขการใช้ประโยชน์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี

ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขการใช้ประโยชน์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี          เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลคำชะอี และตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในตลาดสดเทศบาลตำบลคำชี ได้ประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขการใช้ประโยชน์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.410 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำชะอี
16 กันยายน 2559 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง