logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานพิธีสักการะ(วางพวงมาลา) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

งานพิธีสักการะ(วางพวงมาลา) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
25 เมษายน 2561 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง