logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานพิธีสักการะ(วางพวงมาลา) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

งานพิธีสักการะ(วางพวงมาลา) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
25 เมษายน 2561 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง