logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)

ประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดยได้รายงานประเด็นข้อราชการที่สำคัญ เรื่องการเปิดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแก่ประชาชนโดยกรมธนารักษ์ และประเด็นราชการจากหน่วยงานอื่นๆ
16 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง