logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร/สมาชิกอปท. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผวจ.มุกดาหาร, รับชมการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, รับชมวีดิทัศน์พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจ ในเรื่องการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต, ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงเทิดพระเกียรติ และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
9 ธันวาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง