logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 และการมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรฯ

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 และการมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรฯวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ได้มอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีมติว่า ให้จ่ายค่าเยียวยาสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 ราย (จำนวน 880,000 บาท) ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานการประชุม ได้มอบเงินชดเชยดังกล่าว
30 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง