logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 และการมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรฯ

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 และการมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรฯวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ได้มอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีมติว่า ให้จ่ายค่าเยียวยาสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 ราย (จำนวน 880,000 บาท) ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานการประชุม ได้มอบเงินชดเชยดังกล่าว
30 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง