logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่เขต 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2560

ประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่เขต 11 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2560
         เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมพาพันธ์ 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 11 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ งานภาคบังคับ งานภารกิจประจำ และงานสำคัญเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายธนพร พรหมพันธุ์ ธนารักษ์พื้นที่นครพนม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์นครพนม ถนนนครพนม-ธาตุพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
28 กุมภาพันธ์ 2560 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง