logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอังกูร บัวศรี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ และนางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร รับการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ทราบและถือปฏิบัติให้เกิดผลสําฤทธิ์ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อัลบั้มภาพ

6 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบ...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง