logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 บริจาคมอบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 บริจาคมอบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารรวมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 ปี และเป็นวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้มอบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยทางน้องๆนักเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้รับชม

24 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง