logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 บริจาคมอบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 บริจาคมอบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารรวมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 ปี และเป็นวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้มอบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยทางน้องๆนักเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้รับชม

24 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง