logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และในการนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ปากหว้ยบางทรายใหญ่ บริเวณริมโขง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
10 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงเดียวกัน
  28 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร ...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง