logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และในการนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ปากหว้ยบางทรายใหญ่ บริเวณริมโขง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
10 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง