logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ผู้แทนโครงการชลประทานมุกดาหาร และผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถือครองที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ราษฎรให้ความร่วมมือและยินยอมที่จะเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อัลบั้มภาพ

16 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง