logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเสด็จสู่สวรรคาลัย

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเสด็จสู่สวรรคาลัย         เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมกับจัดขันน้ำและน้ำสรงพระบรมศพ ให้ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมประกอบพิธี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย
17 ตุลาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง