logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม ผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร

เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม ผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนิกชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

18 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงเดียวกัน
  28 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร ...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง