logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บรรยากาศการแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมาสามวัน

บรรยากาศการแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมาสามวัน
          บรรยากาศการแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงสามวันแรกที่ผ่านมา(วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2559) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จ่ายเหรียญให้ประชาชนที่สนใจรับบัตรคิวเพื่อรอรับแลกเหรียญฯ เป็นจำนวนมาโดยได้มารอก่อนเวลาราชการ เพื่อให้ทันต่อจำนวนชุด ที่เปิดให้แลกในแต่ละวัน

          บรรยากาศคึกคักไปด้วยประชาชนนับร้อยที่เดินทางมาเข้าแถวเพื่อรอแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้รับจัดสรรเหรียญที่ระลึกมา จำนวน 4,000 ชุด นำมาจัดจำหน่ายตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ซึ่งได้มีการเปิดให้แลก 500 ชุด ต่อวัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้ประชาชนทุกคนได้รับเหรียญเพื่อนำไปเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึก

          สำหรับประชาชนที่เดินทางมาแลกเหรียญสามารถมารอรับบัตรคิวได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจ่ายแลกเหรียญ จะจำกัดสิทธิ์การแลก 1 คน ต่อ 1 ชุด เท่านั้น โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ์
16 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง