logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บรรยากาศการแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมาสามวัน

บรรยากาศการแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมาสามวัน
          บรรยากาศการแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงสามวันแรกที่ผ่านมา(วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2559) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร จ่ายเหรียญให้ประชาชนที่สนใจรับบัตรคิวเพื่อรอรับแลกเหรียญฯ เป็นจำนวนมาโดยได้มารอก่อนเวลาราชการ เพื่อให้ทันต่อจำนวนชุด ที่เปิดให้แลกในแต่ละวัน

          บรรยากาศคึกคักไปด้วยประชาชนนับร้อยที่เดินทางมาเข้าแถวเพื่อรอแลกเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้รับจัดสรรเหรียญที่ระลึกมา จำนวน 4,000 ชุด นำมาจัดจำหน่ายตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ซึ่งได้มีการเปิดให้แลก 500 ชุด ต่อวัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้ประชาชนทุกคนได้รับเหรียญเพื่อนำไปเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึก

          สำหรับประชาชนที่เดินทางมาแลกเหรียญสามารถมารอรับบัตรคิวได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจ่ายแลกเหรียญ จะจำกัดสิทธิ์การแลก 1 คน ต่อ 1 ชุด เท่านั้น โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ์
16 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง