logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับท่านปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ต้อนรับท่านปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เดินทางเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร อย่างอบอุ่น และได้เข้าพบ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนพดล ไพฑูรย์ และรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแนะนำตัวเข้ารับต่ำแหน่ง และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน
30 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง