logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ต้อนรับท่านปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ต้อนรับท่านปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เดินทางเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร อย่างอบอุ่น และได้เข้าพบ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนพดล ไพฑูรย์ และรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแนะนำตัวเข้ารับต่ำแหน่ง และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน
30 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง