logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 และป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 และป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

8 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดา...
  1 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง