logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและกำกับการใช้ที่ดินของรัฐในเรื่องการถอนสถาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาประโยชน์ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมแกงกะเบา ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

10 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบ...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกัน...
  16 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง