logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ประชุมชี้แจงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รองประธานคณะทำงานสรรหา คัดเลือก เจรจา และกำกับติดตาม การดำเนินการของผู้ลงทุนในที่ดินราชพัสดุที่กำหนดเป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานคณะทำงานสรรหาฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชุมชี้แจงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ร่วมกับ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะทำงานสรรหาฯ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนักลงทุน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมกัน ณ แปลงที่ดินราชพัสดุที่เปิดประมูลพัฒนา ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,081-0-23.10 ไร่

23 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท...
  7 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ...
  6 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิต...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง