logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจสอบที่ราชพัสดุกับโฉนดผู้ถือครองที่ดิน

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องกรณีการถือครองประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ณ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.386 โรงเรียนบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

8 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงเดียวกัน
  28 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร ...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง