logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ไทย-จีน (มุกดาหาร-ฉงจั่ว)

การประชุมขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ไทย-จีน (มุกดาหาร-ฉงจั่ว)เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดยนายหลาว หนิงจุน รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว เป็นประธานฝ่ายจีน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายไทย พร้อมทั้งสถาปนาความสัมพันธ์การเป็นนิคมอุตสาหกรรมคู่มิตรระหว่างกัน ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตร ระหว่างหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว คณะผู้แทนเมืองฉงจั่ว ส่วนราชการและนักธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแม่โขง โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
26 เมษายน 2559 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง