logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมเข้าประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทุกแขนง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค ของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารต่อไป
9 มิถุนายน 2560 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง