logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 รอบ 11 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนสิงหาคม 2567) และติดตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2

อัลบั้มภาพ

10 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง