logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

พิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหารร่วมประกอบพิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
12 มิถุนายน 2560 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง