logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงผู้ลงทุน การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงผู้ลงทุน การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและดูพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร(แปลงทีราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ มห.511 และ มห.512) โดยมีนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รองประธานคณะทำงาน สรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะทำงาน คณะผู้ลงทุน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
          หลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน นำคณะรองอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้ลงทุนลงดูพื้นที่ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร บ้านพรานอ้น ตำบลคำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร
31 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง