logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เยี่ยมและให้กำลังใจ เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร

เยี่ยมและให้กำลังใจ เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปอย่าง ปกติสุขต่อไป
11 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง