logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบ"

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบ"     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ให้สัมภาษณ์พร้อมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชีวิตไท (Local Act) พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
22 กรกฎาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง