logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวสุรัญญา บุตราศรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

24 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงเดียวกัน
  28 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร ...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง