logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี

ในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี เพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

1 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นท...
  8 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566
  6 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง