logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้อาคารรวมใจ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูผาเจี้ย บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

13 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 11/2566
  30 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดมุกดาหาร
  21 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง