logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 3/2560)

ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 3/2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้แนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ พร้อมนำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ในการทำงาน ตลอดจน องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน มานำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม และสรุปผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป
30 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง