logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ

บรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ          วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทยฃ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน โดยมีผู้สนใจแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ไว้เป็นจำนวนมาก
1 มีนาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง