logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ

บรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ          วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทยฃ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน โดยมีผู้สนใจแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ไว้เป็นจำนวนมาก
1 มีนาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  7 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง