logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวกัลญา หิตธิเดช เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการส่วนกลางที่มีคู่มือสำหรับประชาชนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
4 พฤษภาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง