logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2


นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เกิดผลสําฤทธิ์ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ให้การต้อนรับ
     
     
     
     
     
     
     
     
26 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
  การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่...
  9 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบา...
  7 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง