logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จังหวัดมุกดาหารจัดสัมมนา ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ มุกดาหาร "ท่าเรือบก" ประตูตะวันออกสู่อาเซียน+ (Mukdahan : The Logistics Hub & SEZ on EWEC to ASEAN+) ณ ห้องแกรนด์บอลรูน โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมีธนารักษ์พื้นที่หลายจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
13 มิถุนายน 2560 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง