logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จังหวัดมุกดาหารจัดสัมมนา ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ มุกดาหาร "ท่าเรือบก" ประตูตะวันออกสู่อาเซียน+ (Mukdahan : The Logistics Hub & SEZ on EWEC to ASEAN+) ณ ห้องแกรนด์บอลรูน โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมีธนารักษ์พื้นที่หลายจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
13 มิถุนายน 2560 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง