logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

TRD-MDH GAMES 2017 กิจกรรมสร้างความผูกพันของของบุคลากรภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

TRD-MDH GAMES 2017 กิจกรรมสร้างความผูกพันของของบุคลากรภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร



วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของของบุคลากรภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ในโครงการกีฬา TRD-MDH GAMES 2017
14 สิงหาคม 2560 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง