logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบหนังสืองอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยมีนายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุและก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.403 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
22 กรกฎาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง