logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
         วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ อุทยานสมเด็จย่า บ้านนาม่วง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด ตลอดจนมีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพุ่มดอกไม้สด ในครั้งนี้ด้วย
21 ตุลาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง