logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ และเร่งรัดจัดเก็บค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยค้างชำระ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่อำเภอหนองสูง และอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

14 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จัง...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
  11 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง