logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" จังหวัดมุกดาหาร
          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. องค์กรภาคเอกชน นักเรีียน/นักศึกษาและประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร

          ในวันเดียวกัน เวลา 07.30 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยในพิธี ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แปลอักษรข้อความ "๙ มุกดาหาร" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้
22 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง