logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ สวท.มุกดาหาร

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ สวท.มุกดาหารเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร มอบของ แก่นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่จะถึงนี้
7 มกราคม 2559 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง