logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
30 มิถุนายน 2560 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมา...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง