logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
30 มิถุนายน 2560 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดม...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง